Referenties

Referenties2018-08-10T10:18:16+00:00

Gebouwde omgeving:

 • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Gemeente Breda
 • Maatwerkadvies zwembad Druten
 • Maatwerkadvies gemeentewerf Druten
 • Maatwerkadvies gemeentehuis Druten
 • Energielabels voor de utiliteitsbouw in heel Nederland
 • Integratie van de Installatieperformancescan in het Serviceproces Kropman Installatietechniek
 • NEN 2767 Inspecties in de woningbouw
 • Energieconcepten in de particuliere woningbouw
 • Energie- en binnenmilieu adviezen voor scholen (CO2 metingen)
 • Onderzoek naar het duurzame energiepotentieel en het energieverbruik in de gemeente Wageningen

Industrie en producerende bedrijven:

 • TRYMAX Semiconductors
 • ISO 50001 Energiemanagementsysteem audits (i.s.m. TÜV Süd Management Systems)
 • ISO 14001 Energiemanagementsysteem audits (i.s.m. TÜV Süd Management Systems)
 • Opthec Lens Implantate
 • Bekaert Metaal
 • Novidon-Starch
 • Corus Tubes Steel
 • KLM Motorenshop
 • ATAG verwarming
 • MSD Organon
 • Nieuwbouw kantoor Intersnack
 • KPN Telekom
 • PON Nederland

Overige:

 • Conceptontwikkeling Duurzame Verzinkerij
 • Technologiestudie Varkensstal van de toekomst
 • Technologiestudie Zeewaterontzilting met windenergie

Contractpartner TÜV-Süd Management-Systems